گزارش تصویری ایران آرت

عکس‌های متفاوت آرش پژوه از تهران و سانفرانسیسکو

نمایشگاه عکس آرش پژوه با عنوان ” منطقه -1″ تا 2 تیر در نگارخانه شمیده برپاست. آرش پژوه درباره این آثار می‌گوید: همه این عکس‌ها یک قاب مشترک دارند که پنجره ماشین است و همه سوژه‌ها در همین قاب تکرار می‌شوند، اما فضای آنها در دو شهر متفاوت تهران و سانفرانسیسکو است. ا وجود اینکه عکس‌ها در دو شهر مختلف برداشته شده‌اند قاب و سوژه آنها مشترک است و یک طبقه خاص اقتصادی و اجتماعی را در دو جغرافیا و فرهنگ مختلف به تصویر کشیدم تا بگویم که شرایط آنها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.