Posts in Category: News

ZONE -1

پروژه منطقه منفی یک حاصل بیش از دو سال عکاسی خیابانی در تهران و سانفرانسیکو است. این مجموعه پیشتر در دی ماه قرار بود تا در گالری شمیده به روی دیوار برود، اما بعد از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری به احترام جان باختگان به تاریخ ۹ اسفند ماه موکول شد که در این تاریخ هم به علت شیوع ویروس کرونا برای دومین بار نمایش این مجموعه با تاخیر مواجه شد.